بازديدکنندگان سايت

تعداد کل بازدید: 5251
تعداد کاربران آنلاین: 1
تعداد بازدید امسال: 20
تعداد بازدید این ماه: 9
تعداد بازدید امروز: 3


حاميان

.GEOMETRY

_c

arm_anjoman

r_29_141227115801


ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

صفحه نخست

رياضي محض: جبر هندسه آناليز گراف  ترکيبيات

رياضي کاربردي:
آناليز عددي:حل عددي معادلات ديفرانسيل معمولي.حل عددي معادلات ديفرانسيل جريي.روش هاي عددي در جبر خطي.حل عددي معادلات انتگرال.جبرخطي عددي.آنايز عددي فازي
تحقيق درعمليات: برنامه ريزي خطي.شبکه هاي جريان برنامه ريزي پويا.برنامه ريزي غيرخطي.برنامه ريزي در شرايط عدم اطمينان تحليل پوششي داده ها.بهينه سازي ترکيبياتي. الگوريتم هاي ابتکاري
.کنترل بهينه و بهينه سازي:کنترل بهينه معمولي.کنترل بهينه کسري.نظريه تقريب.شبکه هاي عصبي. کنترل بهينه فازي
معادلات ديفرانسيل: معادلات ذيفرانسيل عادي.معاذلات با مشتقات جريي.سيستم هاي ديناميکي.معادلات انتگرال.معادلات ديفرانسيل فازي.معادلات ديفرانسيل تصادفي
نظريه گراف و گراف فازي
آموزش رياضي
رياضيات مالي و رياضيات زيستي

رياضيات فازي

-----------

خواهشمند است براي ثبت نام و ارسال مقاله از سيستم فارسي استفاده فرماييد

مقالاتي كه بيش از يك نويسنده دارند، بايد فقط توسط يكي از نويسندگان (يك بار) ارسال شوند

از هر فرد حداکثر 2 مقاله به صورت انفرادي يا مشترک پذيرفته مي شود.

براي آماده سازي مقاله (چكيده مبسوط) يا پوستر  لطفا" از فايل انگليسي يا فارسي مربوطه (پايين اين صفحه)  استفاده فرماييد (فايلهاي آماده شده درميكروسافت ورد پذيرفته نمي‌شوند). بر اساس نظر كميته علمي، فقط مقالاتي كه در چارچوب فايل نمونه آماده شده باشند مورد بررسي قرار مي گيرند. بنابراين قبل از ارسال فايل خود از طريق سيستم كنفرانس مطمئن شويد كه

  <li>

  مقاله از نظر ادبي (فارسي يا انگليسي) و رياضي نويسي ويرايش شده است.

  </li>

  <li>

  تعداد صفحات مقاله 2  صفحه و تعداد مراجع آن حداكثر 5  است.

  </li>

  <li>

  نام و نشاني همه نويسندگان مقاله (و سخنران) صحيح است.

  </li>

  <li>

  چكيده حداكثر 200 كلمه دارد.

  </li>

  <li>

  مقاله حداقل 3 و حداكثر 5 كلمه كليدي دارد.

  </li>

  <li>

  فرمولهاي طولاني به دو يا چند سطر شكسته شده باشند.

  </li>

  <li>

  سپاسگزاري (در صورت وجود) قبل از مراجع آمده باشد.

  </li>

  <li>

  ارجاع به فرمول‌ها و مراجع مطابق فايل نمونه باشد و شماره فرمول‌ها و نيز مراجعي كه به آنها ارجاع داده نشده است، حذف شده باشند.

  </li>

  <li>

  مراجع طبق نمونه به ترتيب حروف الفبايي تنظيم شده باشد (عنوان مقاله يا كتاب بايد ايتاليك باشد و جلد، سال انتشار و شماره ها به طور صحيح درج شده باشند).

  </li>


فايل pdf، فايل LaTex، فايل تصاوير (در صورتي که بيش از يک نمودار يا تصوير وجود دارد، آنها را به صورت Fig 2, Fig 1, ... شماره گذاري نماييد) و همه را در يک فايل ZIP ادغام نماييد. توصيه مي‌شود که نام فايل   ZIP شماره ملي ارايه‌دهنده مقاله باشد (اگر دو مقاله قرار است ارسال شود، بهتر است پس از شماره ملي از پسوند A  و B استفاده شود).

مقاله Common English errors يا Dictionary

مي توانند مفيد باشند

-----

">توجه کنيد که فايل or8.sty براي مقالات انگليسي و or8_fa.sty بايد در پوشه فايل latex مقاله باشد. اين فايل‌ها در داخل فايل فشرده در دو لينک بالا قرار دارد.

.  تعداد بازدید - : 5251
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.