بازديدکنندگان سايت

تعداد کل بازدید: 5255
تعداد کاربران آنلاین: 1
تعداد بازدید امسال: 24
تعداد بازدید این ماه: 9
تعداد بازدید امروز: 7


حاميان

.GEOMETRY

_c

arm_anjoman

r_29_141227115801


ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

   

دبير کنفرانس: نيلوفر اشکذري
اعضاي کميته علمي

دکتر فاطمه قومنجاني. گروه رياضي کاربردي

دکتر محسن پرويزي. گروه رياضي محض

کميته اجرايي:دبير اجرايي خانم مهنا سليان سرپرست اجرايي آقاي جواد سبک خيز
کميته پذيرش سرپرست خانم نازنين طهماسبي
اطلاع رساني و دبيرخانه . خانم دکتر فاطمه قومنجاني. خانم فاطمه صفري 
سرپرست کميته تبليغات خانم زينب ايل بيگي
سرپرست کيته اسکان: فاطمه رضا زاده
سرپرست کميته انتطامات: آقاي حميد کشميري و سيد حسين رسولي
سرپرست حمل  نقل خانم فاطمه زضازاده و آقاي جواد سبک خيز


  تعداد بازدید کنندگان :5255
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.